top of page

ÖSYM ve EĞİTİM SİSTEMİMİZE ASTROLOJİK BAKIŞ

22 Haziran 2020
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (kısaca ÖSYM) yükseköğretim programlarına girmek için başvuran öğrenci adayları arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 19 Kasım 1974 yılında kurulmuş, Merkezi Ankara'da bulunan devlet kurumumuzdur.


Bu kuruma bağlı olarak ülke haritamızı, eğitim sistemimizi Astrolojik mercekte incelemek adına bu makaleyi oluşturuyorum. Birçok öğrencinin, eğitime gönül vermiş kişilerin ve astroloji meraklılarının ilgisini çekeceğini düşünüyor ve herkesi araştırma yapmaya, sorgulamaya davet ediyorum.


Mundaine (Dünya) Astrolojisinde ülke haritalarına yönelirken eğitim ve öğretim sistemi ile ilgili temel göstergeleri çıkarmamız gereklidir.


- Merkür

- Jüpiter (Evrensel eğitim – öğretim göstergeleridir.)

- 3. Ev içinde yerleşmiş gezegenler

- 3. Evi kesen burcun yönetici gezegeni

- 9. Ev içinde yerleşmiş gezegenler

- 9. Evi kesen burcun yönetici gezegeni


Ülke haritamıza yöneldiğimizde:


EVRENSEL EĞİTİM GÖSTERGESİ MERKÜR


Türkiye Haritasında, Merkür’ün terazi burcunda ve Satürn ile kavuşumda olduğunu görüyoruz. Eğitim, öğretim alanları ve öğrencilerin siyasi ve diplomatik (terazi) zorluklarla( Satürn) başa çıkarak kendi kişisel gelişimini (Merkür) edinmeleri gerektiğini betimliyor.


EVRENSEL ÖĞRETİM GÖSTERGESİ JÜPİTER


Türkiye Haritasında, Jüpiter’in Akrep’te olduğunu ve 24. Derece konumu ile önünde temel (ptolemik) açı yapacak herhangi bir gezegenin kalmadığını görüyoruz. Bu durumda Yükseköğretimin daha çok tıp, şifa, kimya ve geri dönüşüm sektörleri üzerinde (akrep) istihdam yaratacağını, bu sürecin ülke yönetimine ve devlete bağlı desteklerle gerçekleşeceğini (Jüpiter’in yönettiği 10 ev; ülke yönetimi ve devlet) açıklıyor.


İstihdamın ise daha çok kalifiye işçi, ara sınıf ve üretici, çiftçi, sağlık, çalışan sektöründe olacağını Jüpiter’in diğer yönettiği Yay Burcu’nu kesen evin 6. Ev olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.


EĞİTİM GÖSTERGESİ 3. EV (ve yerleşimdeki gezegen)


3. Eve yerleşen aslan burcundaki Neptün gezegeni ise özellikle eğitim kurumlarının, ilkokul ve yükseköğrenim öncesindeki kurumların daha çok sermayeye bağlı olarak büyüyüp şekilleneceğini, Aslan burcu olması vesilesiyle özelleşme istekliliği içerisinde olacağını özetliyor.


Aslan burcu her ne kadar özel eğitim ve statü farklarını ortaya çıkarsa da Neptün’ün bağlantıları (Dispozitör Güneş ve modern yönetimindeki ev 10. Ev) Devletin ve yöneticilerin tüm öğrencilere ücretsiz hizmet sunmalarını, kitaplar, temizlik işleri, binalar, öğretmen istihdamı vb. devlet kurumu işlerini açıklıyor. (Neptün gönüllülük esası, ücretsizlik, limitsizlik)


ÖĞRETİM GÖSTERGESİ 9. EV (ve yerleşimdeki gezegen)


Ülke haritamızda 9. Evimizde yerleşen bir gezegen yok fakat bu evi kova burcu kesiyor. Kova burcunun yönetici gezegeni Satürn ise Merkür ile kavuşumda ve terazi burcunda yerleşimde. Öğretimin(9.ev) eğitimin(3.ev) kalitesine bağlı (kavuşum) olarak şekilleneceğini söylemek mümkün.


Fakat siyasi rejimin ve diplomatik yansımaların rolü ile yükseköğretim kurumları, üniversitelerimizdeki öğrenciler olduğunu belirtebiliriz.


Bu bağlamda ÖSYM’nin kuruluş anından sonra 1981 yılında Yükseköğretim Kurulunun bir alt kuruluşu hâline dönüştürüldüğünü belirtebiliriz. Bunun etkisi ise 80 darbesi ve siyasi konjonktürler olması kaçınılmazdır.
19 Kasım 1974 tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, o dönemki adı ile “ÜSYM” kurulmuştur.

ÜSYM ile ülkemizin haritalarını birlikte incelediğimizde en vurgulu tarafın ülke haritamızın dokuzuncu evine yerleşen ÜSYM’nin Jüpiter’i olduğunu görüyoruz. Ve Ülke haritamızdaki Güney Ay Düğümü ile 1 derece orbla birleştiğine şahit oluyoruz.


Güney Ay Düğümü geçmişi, kökleri, karmik tabanı, kayıpları ve zorlukları yansıtır.

Tüm bu göstergelerle birlikte ülkemizin eğitim sistemini değerlendirdiğimizde ilim ve irfanın köklerimizden geldiğini, Balık yansımalarını, medreseleri ve inanç ile bilimin iç içe olduğu zamanlardan bir yansıma olduğunu görebiliyoruz.


Fakat ayrışma tekke ve zaviyeler döneminden beridir gelmekte. Körü körüne belirli inanç kalıplarına bağlı tutumlar geliştirildiği müddetçe ülkenin eğitim konusunda kalkınamayacağı aşikârdır.


Çözüm:


  • Balık tarafı yurtdışı ve yabancı kaynaklı sistemler demektir. Bizim ülkece yurtdışı kaynaklı sistemleri taklit etmememiz ve kendi sistemlerimizi üretmemiz gereklidir.

  • Akrep burcundaki Stelyum, müşterek ilişkiler geliştirilebileceğini, ortak kaynak tüketiminin öncelikte incelenmesi gerektiğini ve akreditasyon tabanlı kurumlar yaratmamızın ülkemiz için olumlu sonuçlar doğuracağını yinelemektedir.

  • Beyin göçünü tersine çevirmemiz zorunludur. Türkçe’nin(Jüpiter) diğer ülkelerce kullanılması ve Türk Dili’nin korunması (3.ev) ve yaygınlaştırılması (9.ev) esas alınan projelerin, organizasyonların (5.ev) arttırılması gereklidir.

  • Değişken burç hâkimiyeti olduğu için Akrep stelyumundaki sabitliği esnetebilmek adına çok yönlü sistemler yaratılması ve çeşitli kültürleri içinde barındıran bilgi yuvaları yaratmayı esas almalıyız.


Tek yönlü inanç, siyaset, özelleştirme gibi konuların üstesinden gelebilmek için tüm bunları kökünden kazımak (akrep) değil, çok çeşitli, etnik kökleri bir araya getiren, farklı kültürleri içinde barındıran(Balık, 9. Ev güney düğüm) eğitim yuvalarına (Başak 3. Ev kuzey düğüm) dönüştürmemiz (akrep stelyumu) gerektiğini belirtebilirim.

KENAN YASİN BÖLÜKBAŞI

ASA Dip. ISAR Cap. MAPAI, OPA MemberKaynaklar:

Barış İlhan – Astroloji Dersleri

Peter Marshall - Dünya Astrolojisi

Bonatti on Mundane Astrology

https://www.osym.gov.tr/TR,8789/hakkinda.html (Son görüntüleme: 22.06.2020)

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%A7me,_Se%C3%A7me_ve_Yerle%C5%9Ftirme_Merkezi (Son görüntüleme: 22.06.2020)Danışmanlık için:

Whatsapp: +90 0533 816 56 88

E-mail: astroyasam@gmail.com

Comments


Son Yazılar

Whatsapp-Icon.png
bottom of page