top of page
Solar-fire-eğitimi

SOLAR FIRE

EĞİTİMİ

Deneysel Astroloji Akademi

Yeni nesil astrolojinin gerektirdiği tüm teknoloji programlarının öğrenilmesi üzerine yoğunlaşır.

 

Solar Fire Kullanım kılavuzu, Asteroid ekleme,

Menü ve işlemler,

Kendi listelerinizi oluşturma,

Arap Noktaları ekleme,

Transit listeleri oluşturma

konuları üzerine

Birebir eğitim alabilirsiniz.

 

Eğitmen

Oya Atik

Bilgi ve Kayıt

+90 533 816 56 88

DENEYSEL ASTROLOJİ AKADEMİ (DAA)

Deneysel Astroloji Akademisi'nin kuruluş amacı, astrolojinin doğru tanınması, doğu mistisizmi ile batı rasyonelliğini bir araya getirmek ve hayatın içinde kullanılabilen, pratik fayda ve yarara dönüşebilen kadim bilgi sentezinin uygulanabilirliği esasına dayanmaktadır.

Bu esasa bağlı kalarak eğitim müfredatımızı sağ ve sol beyni kullanabilecek şekilde harmanladık. Sıkıcı bir bilgi yığınından ziyade ezbere dayalı metotlar ile değil, tam olarak yaşamın içinden örneklerle derslerimizi işliyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz; görsel ile bilgiyi, yaşam ile uzayı, yer ile göğü sentezliyor. Çoğunlukla öğrenilen ezber bilgi yerine kendi hayat görüşlerini, yaşam felsefelerini astroloji ile harmanlıyor ve bambaşka yorum kabiliyetleri geliştiriyorlar. 

Deneysel Astrologlar, istatistik tutarlar. Bilgiyi yaşamın içinde pratik bir şekilde kullanabilirler.

Örneğin "Çok para kazanacak mıyım?" sorusu ile uğraşmak yerine para kazanma yöntemlerini nasıl geliştirebileceklerini çok basit semboller kullanarak deneyimlerler.

Deneysel Astrologlar, deneyimlediğimiz birçok harita ve dataları işler ve yaşam içinde sentezler. Anketler hazırlar, özel projeler üretirler. Astrolojiye katkı sağlayacak her adım insanlığa ve tüm canlılığa bir katkı amacı taşımaktadır. Profesyonel ve farkındalıklı astrologlar yetiştirmek ise yaşamın içinden, deneyimlenmiş, sentezlenmiş bilgileri aktarma sanatı taşır.

Tüm esaslara dayalı olarak akademi amacımız: Deneysel Astroloji mezunlarının çeşitli branşlarla birlikte çalışmasını sağlamak, psikiyatri ile astrolojiyi birlikte kullanmak, mimari ile ikamet astrolojisini birlikte kullanmak, tıp ve şifa alanlarıyla ortak çalışmalar yürütmek, ticari sektörlerde kariyer ve finansal destekleri sağlayacak astrologlar yetiştirmek, ebeveyn ve aile terapisine katkılar sağlamak, yaşam ve gelişim konusunda astrolojinin yerini doğru şekilde belirlemek ve istatistik verilere dayalı projeler ile bakanlıklara, kuruluşlara ve emek sermaye yatırımlı tüm kanallara astrolojiyi doğru tanıtmak, uygulanabilirliğini sağlamaktır.

​#deneyselastrolog

Kenan Yasin Bölükbaşı

DENEYSEL ASTROLOJİSİ TEMEL SEVİYE.png
AstroCartoGraphy.png
Whatsapp-Icon.png
bottom of page