top of page

KARMİK /EZOTERİK ASTROLOJİ DANIŞMANLIĞI

danışmanlık-3.png

Ezoterik; içrek olan, gizlide saklı bilgi demek. Mesela Kıyamet Alameti olarak Güneş’in batıdan doğup, doğudan batacağı kelamını hatırlayalım.

Şimdi bu cümleyi ezoterik gözlüklerimizi takarak yorumlayalım. Güneş sembol anlamı olarak bilgi ve aydınlanma demek. Doğu şu dönem batının sömürüsünde. Bir dönem gelecek ki bilgi ve aydınlanma Doğu’nun eline geçecek. Ve o dönem kıyam olacağız yani ayacak, farkına varacağız.

 

İşte ezoterizmin gücünü örnekleyen bir alıntı… Geçmişe, karmik köklerimize inmek eğer geleceğimizi şekillendirecekse gerekli!

 

Ve zaman üç boyutludur; Geçmiş, Şimdi ve Gelecek!

Şuanı yaşamamız geçmişimiz ile ilintilidir ve şuanımız geleceğimizi şekillendirir. Bu sebeple şuanı düzenlemek, şifalandırmak ya da oluşturmak, geçmişin ve geleceğin uç noktalarına gitmek ile mümkündür.

Nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz?

Önceki yaşamlarınızda ya da doğum ile birlikte taşıdığınız enerjiler nedir?

 

Ruhsal tekâmülünüz, sınavlarınız, hayattaki var oluşunuz, amaçlarınız, hayat sorgularınız, gelecek potansiyelleriniz gibi konuları hermetik, karmik ve ezoterik bilgilerimle incelemekteyim.

Bu danışmanlığı belirli aralıklarla paylaştığımız 4 seans ile vermekteyim.

1. seans Karmik Analiz (Geçmiş, blokajlar, kaynak)

2. seans Enerji Astrolojisi (Şimdiyi güçlendirme, taş, aromaterapi, ses, frekans)

3. seans Teurji (Geleceği şifalandırmak, kodlamalar, nefes, meditasyon)

4. seans Natal Denge Noktası ile çalışma (uyum ve kontrol)

Not: Dört ayrı seans olup, her birini belirli zaman aralıklarıyla yapmaktayım.


Unutmayın ki kader karşısında çaresiz değiliz.

Cüzi de olsa bizim de irade hakkımız vardır.

Haritamız kaderimiz değil!

Seçimler, kader planımızı değiştirmekteki en önemli kıstas.

Seçim özgürlüğü ise bizlerin elinde!

Whatsapp-Icon.png
bottom of page