top of page
DENEYSEL ASTROLOJİSİ TEMEL SEVİYE.png
AstroCartoGraphy.png
KARMİK ASTROLOJİ.jpg
KARMİK  EZOTERİK  HERMETİK İG POST.png
KARMİK  EZOTERİK  HERMETİK İG POST (1).png
HORARY (SORU) ASTROLOJİ.jpg
MEDİKAL ASTROLOJİ.jpg

DENEYSEL ASTROLOJİ AKADEMİSİ (DAA)

Deneysel Astroloji Akademisi'nin kuruluş amacı, astrolojinin doğru tanınması, doğu mistisizmi ile batı rasyonelliğini bir araya getirmek ve hayatın içinde kullanılabilen, pratik fayda ve yarara dönüşebilen kadim bilgi sentezinin uygulanabilirliği esasına dayanmaktadır.

Bu esasa bağlı kalarak eğitim müfredatımızı sağ ve sol beyni kullanabilecek şekilde harmanladık. Sıkıcı bir bilgi yığınından ziyade ezbere dayalı metotlar ile değil, tam olarak yaşamın içinden örneklerle derslerimizi işliyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz; görsel ile bilgiyi, yaşam ile uzayı, yer ile göğü sentezliyor. Çoğunlukla öğrenilen ezber bilgi yerine kendi hayat görüşlerini, yaşam felsefelerini astroloji ile harmanlıyor ve bambaşka yorum kabiliyetleri geliştiriyorlar. 

Deneysel Astrologlar, istatistik tutarlar. Bilgiyi yaşamın içinde pratik bir şekilde kullanabilirler.

Örneğin "Çok para kazanacak mıyım?" sorusu ile uğraşmak yerine para kazanma yöntemlerini nasıl geliştirebileceklerini çok basit semboller kullanarak deneyimlerler.

Deneysel Astrologlar, deneyimlediğimiz birçok harita ve dataları işler ve yaşam içinde sentezler. Anketler hazırlar, özel projeler üretirler. Astrolojiye katkı sağlayacak her adım insanlığa ve tüm canlılığa bir katkı amacı taşımaktadır. Profesyonel ve farkındalıklı astrologlar yetiştirmek ise yaşamın içinden, deneyimlenmiş, sentezlenmiş bilgileri aktarma sanatı taşır.

Tüm esaslara dayalı olarak akademi amacımız: Deneysel Astroloji mezunlarının çeşitli branşlarla birlikte çalışmasını sağlamak, psikiyatri ile astrolojiyi birlikte kullanmak, mimari ile ikamet astrolojisini birlikte kullanmak, tıp ve şifa alanlarıyla ortak çalışmalar yürütmek, ticari sektörlerde kariyer ve finansal destekleri sağlayacak astrologlar yetiştirmek, ebeveyn ve aile terapisine katkılar sağlamak, yaşam ve gelişim konusunda astrolojinin yerini doğru şekilde belirlemek ve istatistik verilere dayalı projeler ile bakanlıklara, kuruluşlara ve emek sermaye yatırımlı tüm kanallara astrolojiyi doğru tanıtmak, uygulanabilirliğini sağlamaktır.

​#deneyselastrolog

Kenan Yasin Bölükbaşı

Whatsapp-Icon.png
bottom of page