top of page

HIRSLARLA DOLU BİR YAŞAMBugün Zeki Müren’in Doğum günü. 6 Aralık 1931, saat: 05. 20, Bursa doğumlu Sanat Güneş’imizin haritasını inceledim sizler için.


Bu sefer Vedik astroloji bilgileriyle yazıya döküyorum. Ayrı bir çalışma olsun. Astrolojiyi hep Batı dilinden duymaya alışan okurlarım için Vedik Astrolojinin nasıl çalıştığı adına da bir bakış açısı kazanacağınızı düşünüyorum.


En başta bana tüm bu yolu açan ve bilgilerini her zaman fazlasıyla paylaşan Hocam Şebnem Ekşib’e sonsuz teşekkür ederek başlamak istiyorum.


Sanat Güneşi’miz Zeki Müren’in dolu dolu hayatı aslında içte çok derin bir hırsı, tutkuyu ve mücadeleyi barındırıyor. Yaşam da böyledir ya. Uyumlu ve güzel akan enerjileri pek tabi fark etmeyiz yaşamlarımızda. Onlar için mücadele vermemize de gerek kalmaz. Zaten o enerji uyumlu bir şekilde akıyordur. Bizi bu yaşımıza, bu zamanımıza getiren aslında hayat hırslarımız ve mücadelemizdir.


Sanat Güneş’imizin doğum haritasına ve hayatına baktığımızda da bu hırs ve mücadelenin ne kadar yoğun olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Vedik astroloji bilgileri ile anlatacağım için terim ve kavramlara yabancı olabilirsiniz fakat tek tek parantezler içerisinde açıklamalarını yaparak anlatacağım.


YÜKSELEN BURÇ (LAGNA)


Zeki Müren’in Lagna’sı (Yükselen burcu) Terazi. Sanatla iç içe olmasını, sanatın güneşi temsilini alması hiç de şaşırtıcı değil. Lagna’nın Nakshatrası (Takım yıldızı) Vishakka.

Bu yıldızın yöneticisi Jüpiter’dir. Jüpiter biliyoruz ki ün, şöhret, genişleme, popülerleşme verir. Yükselen gibi önemli bir derece yerleşimine denk gelen bu Nakshatra kişinin parlamasına olanak tanıyor.


Vishakka ise; hedeflere odaklanma ve kitlenme verir. Mesleki yetenekler olarak Tv ve Radyo spikerleri, konuşma ve hitabet gerektiren işlerde çok fazla görürüz. Zeki Bey’in konuşması ve hitabetini anlatmamıza gerek yok herhalde :)


Aşırı tutkulu bir yapı verir Vishakka. Her ne pahasına olursa olsun istediğini yapma enerjisi verir. Hedefe giden yolda her şey mubah mantığı hakim insanları ortaya çıkartabilen bir nakshatradır. Yöneticisi Jüpiter olduğu için sezgisel ve spiritüel bir yanları da vardır.


Vishakka’nın 2. Padasında (Derece yerleşimi – Batıdaki dekanlar gibi düşünün padaları)

2. pada Venüs etkisi verir. Sanat ve başarı enerjisini aldığını görebiliyoruz. Bunun haricinde Venüs’ün diğer gördüğümüz özelliği maddi enerjidir. Lüks ve maddi konuları da Venüs ile ilişkilendiririz. 2. Pada Dayanıklılık ve dünyevi konulara düşkünlük oluşturur. Parasal güce ve dünyevi varlığa önem veren kişilerdeki yerleşimdir. Zeki Bey’in önceliklerinde lüks ve maddi konforun önemli olduğunu görebiliyoruz.


TEMSİLCİLİKLER (KARAKA)


Vedik bilgileri ile bir haritayı incelerken en çok önem vermemiz gereken konulardan biri yükselen derecesi iken diğeri ise temsilcilikleridir. Belirli gezegenler belirli temsilcilikleri ifade ederler. Biz bunlara karaka deriz. Karaka temsilcilik demektir. (Batı astrolojisindeki Almutem Figürisler gibi düşünebilirsiniz.)


Zeki Bey’in haritasındaki Atmakaraka Jüpiter gezegenidir. Atma ruh demek, karaka temsilcilik. Ruhunun temsili gezegen olarak Jüpiter’i görüyoruz. Yengeç burcunda ve yüceldiği bir yerleşimde. Popülerlik, ün ve şöhretle ilgili olan Jüpiter’in yengeç burcu yerleşimi besleyicilikle, sezgisellik ve hayırseverlikle ilişkilidir. Zeki Bey’in mirasının 2 vakıfa bağışlandığını biliyoruz. Biri TEV, diğeri Mehmetçik Vakfı. Bu cömertlik ve hayırseverlik enerjisini her ne kadar kişinin hayatının hırs ve mücadele ile dolu olduğunu düşünsek de Jüpiter yerleşimi bize bu gönlü gösteriyor. Vicdanın kişi için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.


Vedik’te kullandığımız evlerin gücüne ve ilişkilendirildikleri anlamlarına göre aldıkları isimler vardır. Dharma evler, Artha evler, Kama evler, Mocha evler. Zeki Bey’in Jüpiter’i Artha evde yerleşimde. (10. Ev)


Artha evde Jüpiter yerleşimi ve kişinin ruhsal görevleri olarak kendi tekamül sürecinde toplumsal statü, işi, kariyeri en hassas alanları ve en çok çaba verdiği önemli konular olacak demektir.


AMİTYA KARAKA ve Yardımcı Harita (NAVAMSA)


Amitya Karaka kariyer, başarı ile ilgili temsilcidir. Dünyevi olarak çabalarımızı ve emeklerimizin karşılığını nasıl alacağımızı gösterir. Amityakarakası Satürn gezegenidir.

Vedikte ayrıca yardımcı haritalar kullanırız. Doğum haritası (Rashi) iken ruhsal tekâmül sürecinde Navamsa haritası kullanırız. Rasi haritanız fiziksel dünyadaki varlığınızı, içinde bulunduğunuz durumu ve eylemlerini anlatırken, Chandra (Ay) haritası zihninizi, nasıl tepkiler verdiğinizi anlatır.


Batı astrolojisindeki karşılığı olarak Rashi, Natal haritanız; Chandra, Secondary Progress (2.cil ilerletim haritanız); Navamsa ise harmonik harita olarak görülebilir.

Navamsa dokuzuncu bölüm anlamına geliyor. Kullandığımız bu harita 9 rakamının da temsili olarak ruhsal yolculukla oldukça alakalıdır. Kaderinizi, görünmez eli, gizli gücü anlatan yardımcı haritadır.


Navamsa ile Rashi haritalarında aynı evlere yerleşen gezegen varsa bu gezegen Vargottama ünvanını alır. Bu gezegenin güç kazanmasına ve kişinin hayatında çok fazla ön plana çıkacağını anlatır.


Zeki Bey’in haritasındaki Satürn, hem rashi hem de navamsa haritasında aynı yerleşimde olduğu için Vargottamadır. Karmik yapıyı, yapması gereken kutsal görevleri olduğunu anlatır.

Satürn oldukça önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Satürn’ü birazdan açacağız ama bir şey daha eklemek istiyorum.


Yogakaraka da Satürn’dür.


Yoga kelimesi Sanskritçe birlik demektir. Birliğin temsilcisi olarak Terazi yükselen ise Satürn yogakaraka olur. Aslında birlikten kuvvet doğar mantığı işler. Satürn’ün 3. Ev yerleşimi kişinin 3. Ev konularında başarı sağlayabileceğini gösterir.


Zeki Bey’in haritasındaki 3. Ev yay enerjisini içeriyor ve birçok gezegeni de 3. Evde. Üçüncü ev Vedik astrolojide birçok anlama gelirken cımbızlayıp önemle Zeki Müren’in hayatını anlatan anlamları sizin için ayıklıyorum.


3. ev uğraşarak düzeltebileceğimiz etkileri anlatır. Medya ve sahne sanatlarıyla ilgili yeteneklerimizi tv, basın gibi medyatik alanları, sahneleri, yazma ve yazarlık yeteneğini gösterir. Zeki Bey’in hayatını o kadar güzel özetleyen konular ve anlamlar ki hepsi…


Buradaki Karakası (temsilcisi) Mars ve Mars da bu evde.. O kadar güçlü ki. Çok güçlü bir hırs enerjisi, tutku, azim, çaba göstermesine vesile oluyor. Üstteki tüm saydığım konularda kişinin çabasının ve eforunun en fazla bu alanlarda olacağını anlatmakta.


Malefik gezegenler (Satürn ve Mars) 3, 6, 10 ve 11. Evde Vedik bilgilerimize göre iyi çalışırlar. Etkiler daha ileriki yaşlarda daha çok faydalı hale gelir. Yani Zeki Bey kariyer yaşamının ilk yıllarından beri oldukça hırsı bir mücadele içinde yaşamını sürdürürken yaşı ilerledikçe bu hırs daha olumlu kullanıma kavuşacak demektir.


3. evi o kadar çok önemli ki. Birçok gezegen yerleşimiyle birlikte gördüğümüz alan. Lagnası (Yükseleni)nin yönetici gezegeni Venüs de 3. Evinde. 3. Evinde yay burcu yerleşimde ve yöneticisi 10. Evde Jüpiter.


Yine yukarıdaki satırlarda bahsettiğim Jüpiter ön plana taşınıyor. Tüm 3. Evindeki bu hırsı ve mücadeleyi 10. Ev yerleşimindeki Jüpiter kontrolünde gerçekleştirecek diyebiliyoruz.


Özellikle kariyer konusunda girişimci ve maceralara atılma eğilimi verecektir. Hayatta gelen başarı mücadele ile alınır. İşi konusunda gözü karalık verir. Statü ve başarı kişinin hayatında önemlidir. Başarıdan heyecan duyar. Mücadele ile gelen başarılar verir. Şimdi Zeki Bey’in hırs ve mücadelesini daha iyi anlıyoruz.


Satürn ve Jüpiter’i daha derin inceleyelim.


SATÜRN

Amityakarakası (temsilciliği) Satürn’ün yerleştiği Nakshatra (Takımyıldız) Uttara Aşhadha’dır.

Uttara Ashadra: Kişi başarılarının görünen yüzeyde olmasını ister. Bir güneş gibi parlamak özellikle mesleği ile ilgili kendini ön plana çıkartmak kişi için oldukça önemli olacaktır.

Bu Nakshatra, başarıları çok iyi sezme özelliği verir. Başarının nereden geleceğini iyi bilir. Emir veren buyurgan tavırlar verir ama rahatsız edici düzeyde değildir.

1. Pada’da 28 derece yayda, Zeki Bey’e Jüpiter etkisi veriyor. Dürüstlük, güven ve genişleme veriyor. Hiç bir şeyi imkânsız görmez ve dünyevi başarıyı verir.


JÜPİTER

AtmaKarakası (temsilciliği) Jüpiter gezegenidir. Jüpiter, 29 derece Yengeç burcunda yerleşimdedir ve bu dereceye denk gelen takımyıldız Aslesha nakshatrasıdır.

Aslesha: İyi bir gurmelik veren bir yerleşimdir. Kişinin yemeye düşkün olmasını sağlar. Dostlukları çok iyidir ama düşmanlıkları çok güçlü bir rakibe dönüştürebilir. Tekdüze iş yaşamlarından hoşlanmazlar, entrika ve eğlence severler. Bencilliğini ve her şeyi kendine dönük algılamasını aşabilirse büyük gelişme sağlar.


Peki ya Ruhsal Misyon? RAHU (Kuzey Ay Düğümü)

Rahu Matri Karakadır. Matri karaka annelik, besleyicilik ile alakalı bir temsilcidir. Kişinin şifacı özelliklere sahip olması, sesiyle, besteleriyle sanatıyla beslemesi, şifalandırması görevini üstlenmiş olduğunu anlatır.


Balık Burcunda beslemeyi, beslenmeyi sanatını icra ederek çözülmeyi, suyun akıcılığını anlatıyor aslında. Balık sevgi doludur. Evrensel enerjidir. Herkese hitap etme enerjisi verir.

Herkes tarafından sevilme enerjisi de taşır. Rahu’nun burada oluşu kendi hayatından oldukça fazla ödünler vermesini, kişisel hırs ve tutkularını unutup, kolektife hizmet amacı taşıyan iş ve süreçlerde bulunmasını sağlamış Zeki Bey’in…


Rahu 6. Ev yerleşimi


Kişinin hayatında güçlü düşmanları olabileceğini, rakiplerinin olabileceğini göstermektedir. Rakipleri yenme gücü ile ilgilenme yaratır. Patron ruhlu kişilerdir. Otoriter kişilerle birlikte olmaya onlarla çalışmaya ilgili olurlar.


İş yapmaktan çok iş yaptırma eğilimleri de verecektir. Karmik deneyimi; kişi hayatında meslek alanında ve dünyevi hırslarını kontrol etme, dikkatli yönetmek zorundadır. Başarı için etik davranmak zorundadır. Empati kurması oldukça önemlidir.


İçsel öfkelerini, hırslarını kontrol etmelidir. Aksi halde sağlıkla ilgili sorunlar başarılarının tadını çıkarmasına olanak vermeyebilir.


SAĞLIK PROBLEMLERİ


Mars’ı, Merkür’ü ve Venüs’ü Moola Naksharta’sına ait…


Kilo problemleri, sağlık konusu açısından fazlaca sorun veren bir yerleşimdir. Omuzlar ve mide en hassas bölgelerdir. Gut hastalıkları görülebilir.


Hitlerin Jüpiter’i ve Ketu’su(Güney Ay Düğümü) Moola da yerleşmiştir. Gölge taraflarını çok fazla gösterir. Diktatör olma ve acımasızlıkla ilişkilidir. Kendi bildiğini yapma burnunun dikine gitme ve aslan başkasını dinlememe özelliği verir. Ancak dinlermiş gibi yapabilir.


Buradan yola çıkarsak kişinin hırs ve tutkularının kendi hayatındaki yaşadıklarını sindirememesine, başarılarının keyfini tam olarak çıkaramama ve kendini her daim çalışmaya, başarıya odakla durumu olduğunu görüyoruz.


Zeki Müren.. O bizim Sanat Güneş’imiz. Tüm hayatı ile kattıkları ve değerleri ile bizim için çabalamış, kendi yaşamından çok fazla ödünler vermiş ve hep üretmiştir. Ruhu şad olsun diyorum… İyi ki doğmuş. Onunla aynı jenerasyona denk gelenler oldukça şanslı…


Herkese şifa olmasını diliyorum bilgilerin…

Sevgiyle…

KENAN YASİN BÖLÜKBAŞI

ASA Dip. ISAR Cap. MAPAI, OPA Member

Danışmanlık için:

Whatsapp: +90 0533 816 56 88

E-mail: astroyasam@gmail.com

Comments


Son Yazılar

Whatsapp-Icon.png
bottom of page