top of page

BURCUNUN SEMBOLÜ NE?Astroloji bir sembol okuma sanatıdır. Tıpkı bir yabancı dil gibi semboller ve göstergelerle hayatımıza dair çok önemli bilgileri bize aktarır.


İyi bir yorumcu bu sembolleri doğru okuduğunda danışana da hayatını kolaylaştıracak ve farkındalığını kazandıracak çok önemli bilgileri aktarabilir.


Astroloji gök ilmini kullanır. Astronominin nicel(sayılabilir-ölçülebilir) gözlemlerinden faydalanır fakat daha çok sembol ilmidir. Göstergeler ve signifikatörler ile kullanılmaktadır. Anlamlar ve göstergelerin modern yaşamımızdaki kullanılışı gibidir. Helikopterin, ineceği pisti H- şeklindeki beyaz işaretle tayin ettiği gibi, trafik levhaları gibi, kırmızı ışıkta durmamız gibi bir göstergedir, tespittir.


Astrolojide birçok gösterge olduğu gibi burçlar da yorumlamada kullanılan birer araçtır. Amaç değildir ve astroloji sadece burçlardan ibaret değildir. Kendinizi anlamak, yaşamınızı anlamak için astroloji ilminin derinliklerine inmeniz gerekli.


Bizler 12 burcu da taşırız. Fakat siz doğduğunuzda Güneş hangi burç parselindeyse o burçsunuz diye adlandırırız. Hâlbuki diğer gezegenlerin de burçları vardır. Evlerinizi kesen burçlar olduğu gibi… Burçlar sadece birer araçtır. Fakat Güneş’i diğer tüm gezegen ve göstergelerden ayıran ve güçlü kılan faktör nedir diye soracak olursak Güneş’in sembolüne göz atmamız gerekir.


Güneş, Helios… Sembolünde bir nokta ve onu çevreleyen bir daire olarak görüyoruz. Nokta potansiyeli, başlatıcı gücü ve etrafındaki halka da potansiyel gücün ortaya çıkması için ilahi planı gösteriyor.


Tek nokta teklik prensibini anlatıyor. Tekten geldik ve yine tekliğe döneceğimizi anlatıyor. Her şeyi yaratan tek nokta… Etrafındaki daire ise birçok noktalardan oluşmuş ve merkeze eşit uzaklıkta yani varmak istenilen yer tek nokta, tek öz. Merkeze ulaşmak.


HİÇLİKTEN VARLIĞA GEÇİŞ…


Evrene baktığımızda başlangıçta Hidrojen atomunun olduğunu görmekteyiz. Hidrojene baktığımızda ise bir proton ve bir elektrona sahip olduğunu görmekteyiz. Elektronun ise çekirdek etrafında dönmesi ile oluşan şekli sol altta görmektesiniz. Yine sağ alt taraftaki şekilde ise aynı semboliği görmekteyiz. Güneşin günümüze değin belirteci olan sembolü ise sağ alt taraftaki şekildir.Yuvarlak şekil ve sembollerin anlamı genellikle ilahili, dönmesi ile sonsuzluğu simgelemektedir. Başlangıcının ve bitişinin olmaması vesilesi ile dönen sembolikleri ilahi kabul etmekteyiz. Güneşin sembolünde ise sonsuzluğun içerisinde bir nokta görmekteyiz. Bu nokta ise tam ortadadır ve bizi temsil etmektedir. “Ben” ve “benlik” anlamını taşımaktadır.


Varlık, var olmak, var olma bilinci, ilahi sonsuzluğun içerisindeki ben olma durumudur.

O nedenledir ki Güneş’i benlik, otorite, var olma, güç göstergesi, kendini ifade etme, ortaya çıkarma, başarılı olma, başarıya giden yoldaki bilinçli seçimler, dominant taraf, baba, erklilik imgelemeleri ile görmekteyiz.


BURÇLAR VE SEMBOLLERİ

Koç: İlk burçtur. Zodyak’ın ilk burcu ve ilk yaşam enerjisini ifade eder. Aynı bir fışkıran bir pınar gibidir. İlk burç, ateş grubu ve başlatma enerjisi taşır. Sembolünde kale kapılarını kırmak için kütüklere geçirilen boynuzlu koçbaşlarından bahsedilebilir. Koç’un boynuzları ya da yaşam gücü diyebiliriz. Burada yaşam, ateşin enerjisiyle bir kaynaktan fışkırır.Boğa: İlk toprak burcu, korunaklı rahmi ve tohumun yetişebileceği alanı gösterir. Ruh Koç ile hayata başlar fakat yaşamda sabitlenmesi için madde âlemi ile onu tanıştıran enerjiye ihtiyacı vardır. Boğa bu enerjiyi ruha aktarır. Sembolünde boğa boynuzları ya da korunaklı anne rahmi, tohumun yetişmesi için gerekli alan gibi resmedilir.


İkizler: İlk hava grubu burç olan ikizlerle iletişim, dualite, paylaşım ve zihni sembolize eder. Bu sembolde çift çizgi görürüz. Diğer hava elementi burçlarda olduğu gibi çift çizgi görmekteyiz. Çünkü iletişimi, aktarımı ve sosyalliği gösteren burçlar hava elementi doğasına sahiptir. İkizler aynı zamanda ilk insan ile resmedilen burçtur. İlk insan burcu ve iki kişinin birbirlerine bakarken ki figürünü görürüz.


Yengeç: İlk su burcudur. Sembolü içe doğru kıvrıktır. İçi, korunaklığı, samimiyeti, içte olanın kutsallığını, merhameti, mahremiyeti anlatır. Anne göstergesidir. Annenin korunaklığını, varlığını ve besleyiciliğini görürüz. Beslemeyi ya da annenin bebeğini tıpkı yengecin kıskaçları arasına sıkıştırmış gibi olduğunu anlatır.


Aslan: Yele ve kuyruk sembolü ya da altın saçlarını yukarıdan topuz yapmış bir kadını ya da yaşamı başlatan spermazoidleri, kuyruğu ile sembolize eder. Bu figürü kundalinide görürüz. Bize yaşam formunu göstermektedir. Ruh başlangıç yaptı ve şimdi onu büyük bir hazla sergilemek istediği evrede ve bu evreyi anlatan sabit ateş burcu Aslan’dır.


Başak: M harfi ve ucunda minik bir daire ile sembolize ediliyor. M, Medicine yani şifa kelimesinden ileri geliyor, öte yandan savanları, şifalı bitkileri gösteriyor. Savanların hemen yanında onları toplamak için görülen orak sembolünü görürüz. Bu durum çalışmayı, pratikliği, disiplini ve şifayı anlatan başak doğasını resmeder.


Terazi: Terazi de bir hava elementi burçtur ve diğer hava elementi burçlar gibi çift çizgi ile resmedilir. Düz çizgi maddi düzlemi ve üst çizgi maddi düzlemin üzerine çıkabilmeyi ve dengeyi kurabilmeyi ifade ediyor. Benlik olgusunu biz tarafına çeviren ve içsel adaleti temsil eden sembolü terazi ile görüyoruz.


Akrep: Sabit su elementi burç olan Akrep’te, Ruh, egonun yani benliğin bir çeşit ölümünü yaşamaktadır. Egonun ölümü akrep ile ve içe dönmek ile resmedilir. Tıpkı başak burcunda da gözlemlediğimiz “M” harfinin içsel şifayı ya da savanlar arasında saklanan, sadece kuyruğu görünen akrep sembolünü görebiliriz. Hem içte, gizlide saklıda kalmayı, hem de şifanın dönüşerek, yok olarak ve yeniden doğarak oluşacağını anlatıyor.


Yay: Yaydan fırlatılan bir ok ile resmediliyor. Ya da yarı at- yarı insan Centaur ile görülüyor. Centaur’lar mitolojide vahşi ve bağımsız oluşlarıyla ünlüdürler. Yay enerjisinde bağımsız olmak onları hareketli kılar ve yeni yerleri keşfetmek için güç ve motive verir. Uzaklar, feth etmek, hedefe gitmek ve yeniyi keşfetmek yay sembolizasyonundadır.


Oğlak: Mitolojideki Pan karakteriyle resmedilir. (Oğlak boynuzları balık kuyruğu) Oğlak, koçbaşı ile başlayıp balık kuyruğu ile hayatına devam eder. Yani bir koç gibi tecrübesizce attığı adımları deneyimlere dönüştürerek sistematik şekilde hayatı yapılandırmayı anlatır. Tecrübenin zamandan ileri geldiğini, olgunluğu, yaşlılığı ve dünyevi başarılar ile sembolize edilir.


Kova: Ruh birçok deneyim ve bilgi elde etti. Fakat tek başına bilinen bilgi bir şey ifade etmiyor, ruh edindiği bilgiyi paylaşmayı deneyimlemeli ki kova bu enerjiyi resmediyor. Havva’nın Âdem’e bilgi ağacındaki elmayı aldırmaya çalışan yılan figürü (özgürlük) denilebilir. Ya da elektrik telleri ile teknolojiyi ya da aqua yani suyun (bilgi) temsili olarak su dalgaları ile ifade edilebilir.


Balık: İki yarım dairenin ortadan bağlanması ile resmedilir. Bir sürecin bitip diğer bir sürecin başlangıcını, bu dünyadan diğer dünyaya geçişi sembolize eder ve ortadaki çizginin bir sırat köprüsü gibi resmedildiğini görürüz. İki balığın ortadan bağlanması gibi düşünebiliriz. Balık son burçtur ve ruhun tekâmülündeki son durağını anlatır. (Hz. İSA’nın 12 Havarisini 2 balık ile beslemesi)


KENAN YASİN BÖLÜKBAŞI

Dip ASA. ISAR Cap. MAPAI, OPA Member

Danışmanlık için:

Whatsapp: +90 0533 816 56 88

Comments


Son Yazılar

Whatsapp-Icon.png
bottom of page