top of page

BİR MESLEK OLARAK HEMŞİRELİK


HEMŞİRELİK MESLEK GÖSTERGELERİNİN ASTROLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Çalışmanın Amacı: Kişilerin hemşirelik mesleği seçimlerinde; meslek göstergeleri ile gezegen- burç yerleşimleri arasındaki ilişkiyi araştırarak -ortaya çıkarmak ve kişilerin meslek seçiminde iradesel -kadersel etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.


Çalışma Yöntemi: Çalışma örneklemi 151 kişi olup, hemşire olarak çalışan kişilerin verileri ile yapılmıştır. Örneklem çalışmayı kabul eden hemşireler üzerinde randomize olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma için kişilere ad-soyad bilgisi, doğum tarihi (gün/ay/yıl), doğum saati (bilinmeyenler için 12.00 noon olarak doğum saati ele alınmıştır) , doğum yeri ve hemşirelik mesleğini isteyerek seçip seçmedikleri sorulmuştur. (cevaplar “Evet”- “Hayır” şeklinde yanıtlanmıştır).


Araştırmada verilerin analizi için www.astro.com sitesi kullanılmış olup,

harita açılımları web style/placidus ile incelenmiştir.Bulgular ve Analiz: 151 hemşirenin doğum haritaları incelendiğinde; koç (139puan), balık (139 puan), terazi (115 puan) ve başak (108 puan) en fazla gezegen yerleşimine sahip burçlardır. En düşük ise yengeç (56 puan) burcu yerleşimi görülmüştür.


Bu bağlamda bakıldığında büyük bir özveri gerektiren, hızlı- atik, fedakâr, ikili ilişkilerde uzmanlaşmış, çoğu zaman hasta- hekim arasında köprü görevi gören hemşirelik mesleğinde; antisyasal anlamda gezegensel yerleşimlerinin ağırlıklı çalıştığını görmekteyiz.


Koç burcu çalışkan, hızlı, çabuk karar vermeyi, enerjik olmayı ve eylemleri başlatma enerjisiyle ilgilidir. Koç burcunun antisyası başak burcu ise; muhteşem gözlem yeteneği, analiz-sentez, pragmatiklik, düzenli-tertipli olma, mükemmeliyetçilik (sıfır hata ile çalışabilme), bakım verme, hizmet sektörü ile ilgilidir.Florence Nightingale’in dediği gibi “ EĞER GÖZLEM YAPAMIYORSANIZ, HEMŞİRE OLMAKTAN VAZGEÇİN”. Hemşirelik çoğu zaman bakmayı –anlatılanı dinlemeyi değil; ötesini, görülmeyeni –anlatılmayanı algılamayı içerir.


Florence tarihte hemşirelik mesleğinin atası, aynı zamanda tutkulu bir istatistiktikçi ve matematikçidir. Florence’in hayatına bakmak aslında hemşirelik mesleğini anlamak açısından da çok önemlidir.


Florence hemşirelik mesleğini ilahi bir görev olarak görüyordu ve ailesinin tüm imkanlarını reddederek fedakarca hasta insanlar için çalışmak istiyordu. Hala da günümüzde hemşirelik kutsal meslek olarak adlandırılır ki bu tam anlamıyla balık temasının tezahürüdür.


Florence (1853-1856) Kırım Savaşı’nda yaralı İngiliz askerlerine bakmak için İstanbul Selimiye’ye gönüllü olarak gelmiştir. Florence, aslında askerlerin savaştan çok, başka nedenlerle öldüğüne dair gözlem yapmaya başladı. Selimiye’deki yaralıların neden öldüğünü sabırla tek tek kaydetti. Cephedeki ölüleri zaten askeri makamlar sayıyordu. Ama savaş bölgesindeki salgın hastalıklar, hijyen yoksulluğu, gıdasızlık sonucu ölümlerin “daha fazla olduğu” gerçeğini Florence listeledi. Buradaki sağlıksız ve bakımsız hastanenin düzene sokulması, eksiklerin giderilmesi için çalıştı.


Öyle ki yaptığı çalışmalar sonucunda ölüm oranı %42’den, %2’ye düşmüştü. Savaştan sonra döndüğü İngiltere’de siyasetçilere ve devlet yöneticilerine bunu anlatabilmek için 21 cm X 47 cm boyutunda, 567 sayfa yazı ve istatistik, 5 büyük hesap tablosu ve bunlara ek olarak 245 sayfa veri ve notlardan oluşan bir kitap yazdı.


Florence sunduğu istatistikle karmaşık bilgiden uzak herkesin anlayabileceği şekilde göstermişti ki bu başak pragmatikliğini ve koç atikliğini yansıtması açısından güzel bir göstergedir. Soyut istatistiki verileri somutlaştırarak (başak) ve ilk defa (koç) grafiklerle sunmuştur.


Bu bağlamda bakıldığında hemşirelik mesleği merküryel bir temayla gözlem yaparak-kayıt tutarak ve elde edilen verileri istatistiksel yorumlayarak, Jüpiteryen bir temayla halka kanıta dayalı bakım becerileri olarak ortaya çıkarmaktadır.


Balık burcu fedakarlık, sezgisellik, olgunluk, şifai çalışmalar, empatik yaklaşım, kolektife hizmet etme ve sanatsal yetenekler verirken antisyası terazi burcu ise; daha plastik-duysusallıktan arınma, dengeyi sağlama, adil olarak hizmet etme, nazik-kibar bir duruş sergileme, gelişmiş ikili iletişim becerileri ile apolitik olma, sanatsal olma ve zeka ile ilgilidir.


Hizmet verdiği hastaları yargılamadan hizmet etme, eşit mesafede kalabilme, dil-din-milliyet ayrımı yapmama felsefesine uygun olmayı içermektedir.

Florence “ BEN HASTA BAKICI OLMAK İSTİYORUM, KİMSESİ OLMAYAN İNSANLARIN KİMSESİ OLMAK İSTİYORUM” sözündeki balık enerjisi tam olarak budur.

Bizim ülkemizde “hemşire” kelimesi kız kardeş-bacı anlamında kullanılır. İnsanlar kendilerine yakın, aileden biri gibi ve güvende hissettikleri için kardeş kelimesini kullanır.

Florence’in “ TANRININ EN DEĞERLİ ARMAĞANI OLAN HAYAT, ÇOK DEFA HEMŞİRELERİN ELLERİNE TERK EDİLMİŞTİR.” sözüyle güven teması vurgulanmaktadır.

Terazi ve balık burcu sanatsal çalışmalarla ile de yakından alakalıdır. Üniversite eğitimim boyunca çok sevdiğim bir hocamın da dediği hala hatırımda olan “ Hemşirelik bilimden çok sanattır” söylemidir. Öyle ki; bir enjeksiyon için bile; hem bilgi, hem uygun bölge seçimi, ince hesaplamalar, enjektörün tutuluşu, yeterli açının yapılması, ilacın veriliş hızını ayarlama vs. gibi birçok el becerisi gerektirir. Gene Florence “Hemşirelik güzel sanatlardan biridir: neredeyse güzel sanatların en iyisi olduğunu söylemiştim” diyerek sanatsal yönünün ağırlığından bahsetmiştir.


Hemşireliğin en önemli görevi hayatta tutmaktır ama bunun yanında hayatını kaybedenlerin son uğurlamasını da yapmaktır. Çalışırken Hemşire Cicely Saunders’in bir sözü gelir hep aklıma;


“BURADA SİZ, SİZ OLDUĞUNUZ İÇİN ÖNEMLİSİNİZ VE YAŞAMINIZIN SON ANINA DEK ÖNEMLİ OLACAKSINIZ. SİZE YARDIM EDEBİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HERŞEYİ YAPACAĞIZ, YALNIZ HUZUR İÇİNDE ÖLMENİZ İÇİN DEĞİL, SON ANA DEK YAŞAYABİLMENİZ İÇİN...” benim meslek hayatımdaki felsefem budur.


Belki de onun gözünde son manzara siz olacaksınız… Ya da kulağındaki son ses sizin sesiniz… Doğum kadar ölüm de özel bir andır. Bir nevi ikinci diriliştir ve her bireyin huzur içinde ölmeye hakkı vardır.


Hemşire olarak karşımızdakini hastadan ziyade eşsiz bir birey olarak görür ve değer veririz. En düşük yengeç burcu yerleşimi ise bu mesleği icra ederken duygusallığa yer olmadığının en güzel kanıtıdır.


Yengeç teması bildiğimiz, kendimizi güvende hissettiğimiz alanlardır. Bir annenin çocuğunu sahiplenmesi, besleyip, büyütmesi, sarıp sarmalamasıdır. Aynı zamanda kendini koruma içgüdüsüdür. Kıskaçlara tuttuğunu bırakmama- bağımlılık enerjisidir. Ama hemşireler de insandır ve meslek hayatında karşılaştığı zorlukları, stresi ve kayıpları günlük hayatına taşımamaları gerekir. Bırakmalı ki hayatına devam edebilsin aksi takdirde çok yıpratıcı olur. Şüphesiz ki tüm hemşireler yaşadıklarından etkilenir ama bunu belli bir seviyede, bağ oluşturmadan yapabilmelidir çünkü profesyonellik bunu gerektirir.

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre en fazla gezegensel yerleşimlerle hemşire arketipini yorumlarsak;Güneş aslan burcu (19 puan): “Hemşireler sağlık bakımının kalbidir” der, Donna Wilk Cardillo. Ayrıca Florence tarihte gece gündüz fedakârca savaş alanında tüm zorluklar içerisinde çalıştığı için “Lambalı Kadın” olarak bilinmektedir. Işık denilince aklımıza gelen güneş- aslan teması ile bilgisini enerjisini aktarmak, dokunduğu yeri aydınlatmak olarak yorumlayabiliriz.


· Merkür terazi (18 puan): Bunu anlamak için hemşirelik andına bakmamız yeterlidir. Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ıstırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gerekecek her türlü çabayı göstereceğime,

Bakımım altındaki hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana bireylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimden sakınacağıma,


Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime,

Bunların, tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasını onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma AND İÇERİM.


· Venüs ikizler (23 puan): Bilgiye önem verme, çok yönlü olmak , aktif-hızlı zihinsel ve el becerileri, araştırmayı- öğrenmeyi sevme, bilgisini her seviyede insana aktarabilme becerisi olarak görmekteyiz.


· Mars koç (16 puan): mars koçta yönetici olduğundan güçlü çalışır. Fiziksel güç, dayanıklılık ve cesaret verir. Zorlu şartlara dayanabilme ve gözü kara bir şekilde mücadele sergilettirir. Kan- kesici delici aletlerle çalışma da mars ile ilişkilidir.


· Jüpiter balık (23 puan): bu yerleşim maneviyatın, fedakarlığın ve şifai çalışmaların kolektife yansıtılması açısından hemşirelik mesleği için anlamlıdır. Jüpiter yönetici konumunda olduğundan güçlü çalışır.


· Satürn koç (32puan): koç hızlı karar verir, cesaretle atılır fakat devam edebilme , süreci yönetebilmeyi buradaki Satürn sağlar. Liderlik anlamında sınavlar, engellemelerle karşılaşmalar getirir ki günümüz hemşirelik mesleği halen “yardımcı sağlık personeli” olarak adlandırılması buna en güzel örnektir.


· KAD başak (25 puan) VE GAD balık (25 puan): geçmişten öğrenilmiş var olan şifai becerilerle , herkesi severek, iyileştiriciliğin, merhametin ve topluma adanmanın göstergesidir GAD balık. Hemşireler bu dünyaya bu niteliklerle kutsanmış olarak gönderildiğini ve bu meziyetleri planlı - akılcıl sunmak adına kullanması gerektiğini KAD başak yerleşiminden anlamaktayız. Bu yerleşime sahip insanlar genel olarak verici, yardım etmeyi görev edinmiş, kaosa düzen getirmek için çabalayan insanlardır.


Araştırma verilerine göre “hemşirelik mesleğini isteyerek mi seçtiniz?” sorusuna “Evet” yanıtını veren 75 kişinin astrolojik göstergelerinin incelenmesi sonucunda; en yüksek gezegen yerleşimleri balık ( 76 puan), başak (68 puan), koç (62 puan) ile terazi (58 puan) burçlarında olması genel hemşirelik mesleği yerleşimleriyle benzer olduğu anlaşılmıştır.


Kişilerin iradesel mi, yoksa kadersel olarak mı bu mesleği seçtiği bu bağlamda düşündürücüdür. Ama genel anlamda hemşirelik mesleğinin arketipine uygun haritasal yerleşimler nedeniyle bu mesleğe yönelme söz konusu olabilir. Yaratılış fıtratlarına uygun olana çekilme belki de kendimizin seçtiğini düşünsek bile aslında irademiz dışında bizim için biçilen kadersel yolculuğun bir parçası olmak astrolojik açıdan çok anlamlıdır.

Bir diğer araştırma bulgusu “Hemşirelik mesleğini isteyerek mi seçtiniz?” sorusuna “ Hayır” yanıtını veren 76 kişinin verileri incelendiğinde en fazla gezegen yerleşimleri; koç (77 puan), balık (63 puan), boğa (62 puan) ve terazi (57 puan) olarak görülmüştür.


Burada farklı olarak boğa burcundaki yerleşim dikkat çekmektedir. Boğa burcu temaları genel olarak; konfor alanı yaratmak, huzur, besle(n)mek, istikrar, somut şeyler elde etmek, para gibi konulardır. Dünyada ve ülkemizdeki işsizlik sorunları düşünüldüğünde hemşirelik mesleğinde daha kolay çalışma hayatına atılma ve işte süreklilik sağlanabilmesi, boğa burcu garanticiliğiyle uyuşmaktadır.


Kişiler bu bağlamda bu mesleğe yönelmiş olabilirler. Genel hemşirelik mesleğine uygun diğer gezegensel yerleşimler de kişi istemeyerek seçse bile aslında kadersel anlamda bu mesleğe uygun yaratılmış olduğu da düşünülmektedir.

Her iki cevap verilerinde en az yerleşime sahip gene yengeç burcu olmuştur.


Sonuç olarak;


Hemşirelik gerek iradesel gerekse kadersel olarak seçilmiş olsun, insanları sevmeden yapılacak bir meslek kesinlikle değildir. Hemşirelik el becerileri gerektiren bir meslek olması dışında, insanları sevme ve olduğu gibi kabul edebilme sanatı.


Astrolojiye gönül vermiş bir hemşire olarak Jüpiter balık burcu transitinde kaleme aldığım bu yazıda belirtmek istediğim en önemli şey “Sevgi birleştirici ve iyileştiricidir”. Kanunen reçete yazma yetkim yok ama olsaydı da size yazacağım tek reçete “Sevgi” olurdu… Günde istediğiniz kadar… Hiçbir yan etkisi yok... Lütfen kendinizi ve sevdiklerinizi SEVGİSİZ bırakmayın…


Uzm. Hemşire Derya AKYAZIUzm. Hemşire Derya AKYAZI

1988 yılında Ankara'da doğdum. İlköğretimi tamamladıktan sonra kendimi denemek için girdiğim sınavı kazanarak, Ankara Süleyman Demirel Sağlık Meslek Lisesi "Ebelik" bölümüne, ailemin isteğiyle kayıt oldum. Lise eğitimim boyunca çok ağladım, devam etmek istemedim ama ailemin bana sunacağı başka bir seçenek de yoktu. Her şeye rağmen çok başarılı bir öğrenciydim ve liseyi onur öğrencisi olarak tamamladım.

Eğitimime (2006) Akdeniz Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu "Diyaliz" bölümü ile devam ederken, girmiş olduğum kpss sınavı sonucumla İzmir Tepecik EAH'ne atandım ve eğitimim yarıda kaldı. Böylelikle profesyonel meslek hayatıma 2007 yılında daha 19 yaşındayken başlamış oldum ama her zaman üniversite okumak istedim ve içimdeki eğitim aşkıyla Anadolu Üniversitesi AÖF "Veteriner Sağlık ve Laborantlık" bölümünü başarıyla tamamladım.

Bunun yanı sıra üniversite sınavına tekrar hazırlandım ve 2010 yılında bu sefer İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu "Hemşirelik" bölümünü %100 burslu olarak kazandım ve lisans eğitimimi bölüm birincisi olarak tamamladım.

Daha sonra Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü "Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği" yüksek lisans programını tamamladım ve Celal Bayar Üniversitesi'nde pedagojik formasyon eğitimi aldım.

Tüm bu süreçler anlatırken çok kolay ama yaşanırken çok zorluydu. Öyle ki; gece nöbet tutup, gündüz uykusuz- yorgun okula gitmek gerçekten berbat bir durumdu fakat ben de mücadeleci ve tuttuğunu koparan biriyimdir. Meslek hayatımda da "Yoğun Bakım Hemşireliği" ile " Nütrisyon Hemşireliği" sertifikasyon programlarına katılarak başarı ile tamamladım.

2018 yılında radikal bir kararla çok sevdiğim İzmir'den, memleketime taşındım ve şu anda halen Ankara Gülhane EAH'nde nütrisyon hemşiresi olarak çalışmaktayım.

Astroloji ise kendime tüm bu yoğunluk arasında verdiğim huzurlu bir mola, tatlı bir kaçamak, kanatlanıp uçabildiğim uçsuz bucaksız bir dünya... Öğrendikçe anlıyor, anladıkça daha fazla seviyorum. Şimdiye kadar kendime yaptığım en güzel yatırım.Comments


Son Yazılar

Whatsapp-Icon.png
bottom of page