top of page

ASTROLOJİ NEDİR? NE DEĞİLDİR?


Astroloji nedir?


"Astroloji Nedir?" diye sorduğumuzda kelime anlamını açmamız gerekmektedir.

Yunanca’da astro yıldız anlamına gelir ve “loji” kelimesi logos’tan türemiştir. Logos; bilgi demektir. Halk diline “yıldız name” olarak yerleşmiş olan astroloji aslında gök olaylarının ve gezegenlerin insan yaşamı üzerine etkilerini anlamlaştırarak açıklayan sembolik bir bilgidir. Bu bilgi birikimi kadim gerçeklere dayanır ve ilk insanların var oluşundan beri biriken bir havuzdur astroloji. Her gün görünen güneş ve geceleri meydana çıkan Ay döngüleri insanlar üzerinde etki bırakmışlardır. İlk insanlar bu iki gök cismine anlamlar yüklemiş ve yaşam şekillerini gök olaylarına göre belirlemiş, şekillendirmişlerdir. Günümüze değin yaşadıkları olaylar ve eş zamanlılık ilkesi bize bilgi havuzu edinmemize sebebiyet vermiştir. Coğrafya derslerinden hatırlayacağımız yengeç ve oğlak dönenceleri aslında mevsimleri ve doğa döngülerini açıklar niteliktedir. Bu dönencelere verilen burç isimleri aslında önemli ögeleri sembolize etmektedir. Dünyamızın kuzey yarım küresine, güneş ışınları dik geldiği zaman yengeç dönencesi işlevsel hale gelir ve Kuzey yarım küre için yaz başlangıcı sayılır. Güney yarım küre için ise kışın başlangıcıdır. Bunun tam zıttı da oğlak dönencesi için geçerlidir. Yengeç ve Oğlak burçları öncü burçlardır ve tüm öncü burçlar mevsimlerin başlangıcını sembolize eder. Yengeç, yazı başlatır; oğlak, kışı. 21 Mart ve 21-22 Ekim, hepimizin bildiği gibi ekinoks zamanlarıdır. Gündüz ile gecenin eşit olduğu tarihler. Sonra bu denge gün geçtikçe bozulur, gündüzler uzar, geceler kısalır ya da geceler uzar, gündüzler kısalır. Öncü iki burcun da başlangıç tarihleridir. 21 Mart Ekinoksu ile Koç Burcu başlar. Öncü burç olduğu için Baharın başlangıcını haber eder. 21-22 Ekim Ekinoksu ile Sonbaharın başlangıcını ise Öncü grup Terazi burcu belirler. Aslında mevsimsel döngüler ile burçları açıklarız. Mevsimlerin insan psikolojilerine ve yaşam döngülerine etkileri de büyük çoğunlukça kabul edilmiş bir gerçekliktir. Ülkemizden yola çıkarsak Karadeniz insanının hareketli, hızlı düşünür, tez canlı olduklarını biliriz. Zor hava koşulları ve yaşam şartları nedeni ile hayata karşı tutucu ve disiplinli olduklarını nitelendirebiliriz. Akdeniz insanı için de sıcakkanlı, misafirperver olduklarını niteliyoruz. Kısacası yaşam koşulları, iklim, bitki örtüsü, doğa döngüsü, yiyecek- içecek, tarım, hayvancılık vb. ekoloji(çevrebilim); insan yaşamı üzerinde büyük etki barındırır. 12 Burç ta buradan türemişlerdir. O nedenle astrolojinin insan yaşamı üzerine büyük etkide bulunması fazlası ile olağandır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimi ile biz astrologlar hem geçmiş hem de gelecek etkiler üzerine tüm yaşamı minik bir Natal(doğum) haritası ile açıklayabiliyor, yaşam kalitemizi arttırabilmek için uğraş verebiliyoruz.


Astroloji Ne Değildir?

En başta kaçınmadan söylememiz gereken bir gerçek var ise, bu gerçek ile yüzleşecek kadar adil ve yargısız olmamız hususunda sizle hem fikir olmak isterim. "Astroloji ve bu bilgiler sizin kaderiniz değildir!" Kader, sizin seçim ve tercihlerinize göre şekillenecektir. Astroloji ise bu kader ağında size yazılan fıtratı da doğum anınız ile birlikte bize sunan ve sunuş biçimini de kadim bilgilere dayandırarak açıkladığımız bir “yol rehberi” olacaktır. Nasıl ki meteoroloji bizlere; “Pazar günü hava yağışlı olacak” diyorsa, bu bilgi ışığında ıslanacağınızı göze alarak yanınıza şemsiye almak ve ona göre kıyafet seçimi yapmak sizin elinizdedir. O nedenle bu bilgilerin sizin hayatınızı kolaylaştıracağını bilmenizi isterim. Neden Fal Değildir? Fal; bitmiş bir gelecekten bahseder. Adında "-S" harfini taşıyan, geniş omuzlu, bıyıklı, eli cetvel tutan adam ile 3 vakte kadar kalabalık bir masada karşılaşacaksın. Gelecek olmuş ve bitmiştir. Astroloji ise hava tahmin raporu gibi düzenlenir. Olacak değil, olabilme potansiyeli yüksek denir. Peki neden fal değil de Astroloji? Faldaki ihtimal %50'dir. Ya olur, ya da olmaz. Fakat astroloji bilgileri bu ihtimali %85-90'a varana kadar çıkartacaktır. E haliyle aklı olan herkesin de ayırt edebileceği gibi biri eğlence amacı taşımalı, diğeri ise bir düşünüp taşınılmalıdır. En doğru adım; kendinizi sevdiğinizi yine kendi kulağınıza fısıldamanız olacaktır. Siz, yaşamınızı seviyor ve yaşam kalitenizi arttırmak istiyorsunuz. İşte bu istekliliğiniz de sizi bilinçli kılıyor. Astroloji ise; Size, istediğiniz hayatı yaşamanız için yol rehberliğini sunuyor olacaktır.

Rehberiniz, Kenan Yasin Bölükbaşı


Danışmanlık için:

Whatsapp: +90 0533 816 56 88


Comments


Son Yazılar

Whatsapp-Icon.png
bottom of page