top of page

Astrolojide Ruh ve Akıl


Astrolojide Ruh ve Akıl


ruh ve akıl

Yaşam bir yolculuktur...

Doğumdan ölüme güçlü bir çizgi üzerinde hayatlarımızı yaşarız. Bu yolculukta ruhun ve fiziki bedenin uyumu çok çok önemlidir. Eğer ruhunuz bir şeyleri arzu ederken fiziki bedeniniz bunu karşılayamıyorsa işte bu zamanlar sıkıntı, stres ve beklentilerin karşılanamama durumu oluşur. Bu yazımızda da astrolojide ruh ve akıl öğelerinin nasıl yorumlandığını ve hayatlarımızdaki uyumlarının nasıl olduklarını inceleyeceğiz.

Size bir taktik verecek olursam stres ‘in asıl anlamı; "Beklentilerin karşılanamadığı durumdur." diyebilirim. Stres ise hastalıklarla ilişkilidir ve yaşam yolculuğumuzda eğer sağlıklı değilsek fiziki beden hiç bir şeyi yapamayacak hale gelir. İşte buradaki çizginin önemi büyüktür.

Fiziki beden ile ruhun isteklerini tam bir denge içerisinde korumak gereklidir. Bizler astrolojide bu iki terimi Güneş ve Ay olarak nitelendiriyoruz. Fiziki bedeni mantık, akıl ve akıl yollu seçimler olarak nitelendiriyoruz. Ruhu ise manevi isteklerimiz, bilinçaltı ve algı dışı seçimlerimiz olarak değerlendiriyoruz.


Astrolojik atıflar;

Güneş: Mantık, algı, algıda seçicilik, akıl, ben olma bilinci, varlık, yaşamsal süreç, baba, erkek ve eril figürler. Ay: Maneviyat, içgüdü, bilinçaltı, hafıza, dürtüler, vücut sıvıları ve hormonel değerler, Anne ve dişil figürler.

Klasik ve modern astroloji tradisyon farkları;

Modern astrolojide Güneş’i bilinç olarak yorumlarken klasik astrolojide Güneş’in ruh olarak betimlenmesi ile karşılaşırız. Ay daha somut şeyleri yönetir tümcesi klasik astroloji yorumudur ki buradan toprak, gayrimenkul ve taşınmaz malların göstergesi olabildiğini görürüz.

Buradaki ayrımın iyi yapılması gereklidir. Fakat her iki görüşe göre ikisi de astrolojide ana ışık kaynaklarıdır. Ve bu ışık kaynaklarının arasındaki görünümler (açılar) bizlerin ruh ve beden dengelerini açıklamamıza vesile olmaktadır.

O nedenle ay döngülerindeki doğumlar ve natal haritalarımızdaki güneş ve ay arasındaki açılar bu derece önemlidir. Bu yazımızda Güneş ve Ay arasındaki açı farkları ile ilgili konulara değineceğiz.

Doğum anınızda Güneş ve Ay'ın konumlarını bilmiyorsanız haritanızı çıkarabilir ve size yorum bölümünde belirtebilirim. Ya da Ay ve Güneş burcunuzu biliyorsanız aralarındaki açısal değeri de görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan bunu değerlendirebilirsiniz.

Tablonun kullanım şekli şöyledir. Güneş burcunuz Koç ve Ay burcunuz İkizler ise Koç ve İkizler burçlarının arasındaki tabloda denk gelen rakamı arayın. Koç ve İkizler arasında 60 rakamı olacaktır. Bu rakam ise bu iki burç arasında 60 derece olduğunu ifade etmektedir.

Yani buradan Güneş ve Ay arasındaki açının 60 derecelik açı parseline denk geldiğini keşfedebilirsiniz.


Şimdi, Güneş ve Ay’ınız arasında hangi derecelik açı varsa aşağıdaki yorumları o açı kalıbına göre okuyabilirsiniz.

Güneş ve Ay arasında 0 derece varsa;

Bu açı kalıbı kavuşum açı kalıbıdır. Yani siz doğduğunuzda Ay’ın ya Balzamik ya da Yeni ay fazında olduğunu söyleyebiliriz. Ruhunuz ve bilinciniz aynı burç parselinde oldukları için ortak çalıştıklarını, birbirleri ile uyum sağladıklarını ve bu uyum ile hayat dengenizin de olduğunu vurgulayabiliriz. Yani duygularınız ve düşünceleriniz birbiri ile çatışmıyor ve denge içinde diyebilmekteyiz.

Bu durum bazen fırsat bazen ise tehdit içerebilmektedir. Çünkü sizi frenleyen bir açı kalıbı değildir. Eğer mantığınız bir işe evet demişse duygularınız da o iş için evet pozisyonunu alacaktır. Ama duygularınız ya da mantığınız kızdığınız, öfkelendiğiniz bir anda karşıt düşünce ve tezatlık oluşturmayacağı için bu durum sizin kendinizi frenlemenize engel olabilmektedir.

Kısaca dengeli bir açı kalıbıdır ve siz kendi kişiliğiniz ile çatışmıyorsunuz demektir. Ruh ve fiziki beden birbiri ile uyumludur diyebilmekteyiz. Yenilikçi, yenilik getiren yönlerinizin güçlü olması aşikârdır. Kendiniz ile barışık olmanız ve başkalarından onay beklememeniz de söylenebilir.

Güneş ve Ay arasında 30 derece varsa;

Bu açı kalıbı semi-sextile dediğimiz yarı altmışlık açı kalıbıdır. Siz doğduğunuzda Ay’ın fazının hilal olduğunu ya da son dördün olduğunu vurgulamaktadır. Ruhunuz ve bilincinizin göstergeleri birbirleri ile yarıda kalmışlık hissiyatı taşımaktadırlar. Anlaşmaya çalışırlar fakat biri diğerine söz hakkı tanımaya meyil eder.

Buradaki durum genellikle dik kafalı olmayışınız, anlaşmalara daha yatkın oluşunuz ve daha çok sessiz olan bir ruha sahip oluşunuzu da gösterebilmektedir. Birbirlerini tamamlayan enerjilere sahip ruh ve fiziki beden bağı bulunmaktadır demeliyiz. Özellikle desteklenen bireyler için belli bir odaktaki işte daha çok başarı elde edebilen biri olabilme potansiyeli vermektedir.

Güneş ve Ay arasında 60 derece varsa;

Bu açı kalıbı sextile dediğimiz altmışlık açı kalıbıdır. Ruh ve akıl arasında uyumlu bir görünüm vardır. Birbirlerini dengeleyen bir bağ olduğunu görürüz. Eğer desteklenirseniz bu durumun şansa dönüşebilme potansiyeliniz de vardır diyebiliriz. Geçmiş ile şimdinin arasındaki bağı kurmanızdan da söz edilebilir. Kendi içinde uyumlu biri olmanız aşikârdır.

Ya harekete geçmek ya da her şeyi oluruna bırakmak seçiminde akıl ve bilinçaltı dengeli bir uyum içerisinde çalışacaklardır. Bir arkadaşlık ilişkisi kurduklarını söyleyebiliriz. Bir taraf isterken diğer taraf onu arkadaşlık ilişkisi ile karşılayan taraf olabilir. Duygularınızı ve tutkularınızı akıl ya da mantığınızın destekleme tarafının olduğundan söz edebiliriz.

Güneş ve Ay arasında 90 derece varsa;

Bu açı kalıbı square dediğimiz kare açı kalıbıdır. Zorlu bir açı kalıbıdır. Mücadele, hırs ve azim göstergesidir. Ruhunuz ve fiziki bedeniniz arasında anlaşmazlık ve çatışma durumu olduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş ve gelecek arasındaki köprüde tıkanmaların ve sıkıntıların olduğunu belirtebiliriz.

Gerginlik, öfke ve asabiyetin de göstergesi olabilir. Çünkü burada uyumsuzluk vardır. Doyumsuzluk, tamamlanamama ve gerginlik göstergesi olduğu için kendine yetememe, daha çok mücadele ve hırs etme sembolü olduğundan bahsedebilmekteyiz. Uyumsuzluk sebebi ile mantığınıza yatan bir durum olsa da duygularınız ona destek vermez ya da tam zıttı tutkularınız bir şey için peşinden koş dese de aklınız bile bile lades deme diyebilmektedir.

O nedenle bu zorlu açı kalıbında bir tarafın baskın çıkmamasına ve her iki tarafın da denge içerisinde kullanılmaya çalışılmasına ihtiyaç vardır. Ancak irade ile bu açı kalıbı uyuma zorlanabilir.

Güneş ve Ay arasında 120 derece varsa;

Bu açı kalıbı trine dediğimiz üçgen açı kalıbıdır. Uyumlu dediğimiz açı kalıplarından biridir. Ruh ve fiziki beden birbirleri arasında gayet uyumlu sevgi dolu ve aşk enerjisi ile çalışırlar. Başarı potansiyeli ve şans vadeder fakat bunun yanında atalet ve tembellik dürtüsü de verebilmektedir. O nedenle kişinin başarı potansiyeli şanslı olmasına bağlıdır diyebilmekteyiz.

Ruhun akıl ve mantıkla arasındaki uyumu birçok koşulda şansı beraberinde taşımaktadır. İçinize sinen bir şeyi akıl ve mantık yolu ile de düzene nizama getirebilmeniz kolaylaşmıştır. Aklınıza ve mantığınıza yatan bir olguyu da dürtüleriniz ve duygularınız aynı oranda bağlı olacak ve destekleyecektir diyebiliriz.

Kendinize yakışanı yaptığınızı, bu sözü önemsediğinizi sembolize edebilir. Sosyal açıdan dengeli oluşunuzu desteklemektedir. Ve hayatınıza bakış açınızın da genellikle iyicil, optimist olmasından söz edebilmekteyiz.

Güneş ve Ay arasında 150 derece varsa;

Bu açı kalıbı quincunx dediğimiz birleşmeyen açı kalıbıdır. Eski astrologlar bu açı kalıbı için nasır örneğini vermektedirler. Ayağınızın altında bir nasır var, yürüdükçe, bastıkça batıyor fakat nerede olduğunu göremiyor ve keşfedemiyorsunuz. Yine de orada bir nasır olduğunu bir şeyin sizi rahatsız ettiğinin bilincindesiniz derler.

Bu açı kalıbında da böyle bir örnek vardır. Keşfedildiğinde önemli bir durumu ortaya çıkartabilir. Görülmeyen birleşmeyen açı kalıbı olduğu için ruhunuz ve fiziki bedeniniz arasında görünmezlik oluşabilir. Bir taraf anya derken diğer taraf Konya diyebilmektedir. Yanlış anlaşılmalara oldukça müsait olduğunuzu kendinizi ifade etmedeki problemlerinizi özetleyebilmektedir.

Sizi daha çok karmik bir bağ ile ya da farklı bir çekim gücü ile bazı olgulara yöneltebilir. Burada bilinmeyen bir bağ ve çekim gücü vardır fakat diğer yandan fiziki dünya için aynı durum söz konusu değildir. O nedenle ruh ve mantık arasında dengesizliklere yol açabilmektedir. Sürekli güven ihtiyacında olmanızdan ve onaylanma arayışınızın oluşundan da söz edebiliriz.

Güneş ve Ay arasında 180 derece varsa;

Bu açı kalıbı opposition dediğimiz karşıt açı kalıbıdır. Siz doğduğunuz an Ay fazının da Dolunay zamanında olduğunu sembolize etmektedir. Bu durum biliyoruz ki Dolunay zamanları içimizdeki “creature”ların çıkmasını tetikler. Kurt adama dönüşebilme ihtimalimizi güdüler. Burada ruhta ne varsa mantığa taşınız, mantıkta ne varsa ruha taşınmaktadır.

Dengesizlik ve iki uçluluk, kutupluluk yaratacaktır. Kişinin duygu ve dürtü dünyası bir şeye evet dediğinde mantığı ve bilinci onu ret etmeye yöneltecektir. Ya da tam zıttını gözlemleyebilmekteyiz. İki ayrı kimlik ya da iki ayrı kişilik taşıyormuşsunuz gibi hissetmeniz muhtemel olmaktadır.

Bilinç ve bilinçaltının tezat çalışma prensibi söz konusu olduğu için ruh ve fiziki beden arasındaki bağın sıkıntılı olduğunu dile getirebiliriz. Yine de tarafsız bakış açısını, her yönden bakabilmeyi ve olgunluğu kimliğinize taşımaktadır diyebiliriz.

Sevgilerle, Kenan Yasin Bölükbaşı

Danışmanlık için:

Whatsapp: +90 0533 816 56 88

Comments


Son Yazılar

Whatsapp-Icon.png
bottom of page