top of page

Horus'un Gözü Üzerinizde Olsun!Horus'un Gözü Üzerinizde Olsun! çünkü bilgi...

Bilgi en güçlü silahtır!

Antik Mısır ve Helenistik dönem astrologlarının çalışmaları ne yazıkki günümüze kadar çok az şekli ile gelebilmiştir. Düşünün ki İskenderiye Kütüphanesi kaç defa yakılmıştır. İmparatorluklar neden üç beş kağıt parçası ile uğraşıyor ve yakıyor diyebiliriz. Bilginin en güçlü silah olduğu gerçeği değişmeyecektir.

Antik Mısır'dan günümüze kadar erişen bilgilerce biliyoruz ki muğlak, bir Tanrı inanışı ve en baş Tanrı'dan ayrılan çok tanrılı din inanışları vardı. Gökyüzü en bilinmezdi ve en gizem ihtiva eden yerdi. Güneş tapılacak kadar büyüleyiciydi. Keza gece ortaya çıkan Ay da öyle.

Gökyüzü bizim şuanki gördüğümüz yüzünden daha berraktı. Gezegenler yer küremize daha yakındı. Şuanki hava kirliliğini ve doğanın bozulmaya yüz tutmuş ekosistemini saymazsak tarihimizdeki görünümler ile yıldızların tüm halkları, toplulukları ve insanlığı etkilediğini söyleyebiliriz.

Ra,

Hepimizin bildiği gibi; O, Güneş Tanrısı'ydı. Her gün yenilenen ve günü aydınlatan yüzü ile görünen yaratıcıydı. Güneş ile bitkiler yeşeriyor, ürünler oluşuyor, bizler ısınıyor, su buharlaşıp yağmur olabiliyordu.

Fakat Güneş'in yenilenmesi gerekliydi. Tüm bu gücünü her gün yer altına inerek yeniden toparlıyordu. Yer altına indiğinde ise insanlığı gözleyen diğer göz Horus ortaya çıkıyordu. Ay Tanrısı. Açıkçası antik Mısır'da halkı 7/24 gözleyen Tanrı kabul görülüyordu. Yer yüzünü aydınlatan Güneş, gücünü toplamak için yer altına indiğinde onun yerine Ay Tanrısı görevli oluyordu. Horus'un sol gözü de Ay'ı sembolize ediyor.

Bizi gözetleyen, mahremiyetimizi bilen, aklımızdan geçenleri okuyan, bilinçaltında taşıdıklarımızı bize sunan, rüyalanmamızı sağlayan gözdü o. Gece yerküreye örtü kapandığında Güneş'in aldığı ışığı yansıtan gözdü Ay.

Bu gözden kimse saklanamaz, kimse günah işleyemez ve kimse gizli işler yapamazdı. Gizlinin, saklının, ailenin ve mahremiyetin işlendiği Ay; Astrolojide de bu anlamlar ile anılır. Bizler ptolemi modeline göre Ay altı Alem'de yaşarız.

Gözün bizi gözetlemesi haricinde çok derin bilgiler de ihtiva eder. Mutlak bir'i işaretler. Çizimi orantısaldır ve bu oranlar 1 rakamının yarıya bölünmesi ile oluşturulur. 1 rakamı her bölünüşünde 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 kesirli sayıları oluşur. Fakat bölümler yine muğlak 1'i değiştirmeyecektir. Bu da tek Tanrı'yı gösterir denir.

Gecenin anlam ve önemine hitaben Horus'un gözü üzerinizde olsun!.

Sevgilerimle, Kenan Yasin Bölükbaşı.


Danışmanlık için:

Whatsapp: +90 0533 816 56 88

Son Yazılar

Whatsapp-Icon.png
bottom of page